Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davası ücreti, boşanmanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına, davanın kapsamına ve zorluğuna, avukatın tecrübesine göre talep ettiği ücrete göre değişkenlik gösterir.

Avukatlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari ücret tarifesi’nde belirtilen ücretten az olmamak üzere serbestçe ücret belirleyebilirler.

Boşanma Davası Ücretleri 2023

Boşanma davası ücretleri 2023 2024 yılı avukatlık asgari ücretlerine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘ne tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir kaç örnek vermek gerekirse;

Sözlü danışma ücreti ilk bir saate kadar 2300 TL olup, her saat 1300 TL eklenmektedir.

Yine son asgari ücret tarifesine göre boşanma davası avukat ücreti (Asliye Mahkemelerinde takip edilecek dava miktarı) en düşük 17900 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktara %10 KDV eklendiği taktirde 19.690 TL avukatınıza ödeyeceğiniz asgari miktarı bulmuş olursunuz. Bu miktar çekişmeli diye tabir edilen tarafların anlaşamadığı davalarda çok daha fazla artabilmekteyken, anlaşmalı boşanmalarda hızlıca netice alınması nedeniyle asgari tutarın altında kalmayacak şekilde genelde daha makul bir miktar belirlenecektir.

Boşanma davalarında, avukatlık ücreti dışında, dava açmak için mahkeme masrafları da ödenmesi gerekmektedir. Mahkeme masrafları, dava harcı, tebligat masrafı, bilirkişi ücreti, tanık masrafı gibi kalemlerden oluşmaktadır. Çekişmeli davalarda, biz müvekkillerden talebimiz birinci derece akraba olmayan (anne, baba, kardeş v.b.) en az iki tanık olması yönündedir.

Mahkeme masrafları da davanın türüne ve süresine göre değişebilmektedir. Boşanma davası masrafının ilki anlaştığınız avukata noterden hazırlatacağınız vekalet ücretinden başlar. Boşanma davası açmak için mahkeme masrafları bir fikir vermesi açısından hali hazırda (2023 Mayıs Ayı) ortalama 1000 TL civarındadır. Ancak bu ücretin yukarıda belirtilen ilave masraflarla artması mümkündür.

Genelde yaptığımız uygulama, tecrübemizle belli bir miktar gider avansı istemek ve eğer masraflar alınan avansı aşarsa, müvekkilden tamamlanmasını istemek şeklinde olmaktadır. Tabi ki avanstan geriye para artması halinde, hakkaniyet ilkemiz çerçevesinde ,dava masraflarının artan miktarını müvekkile kuruşu kuruşuna iade etmekteyiz. 

Yine yoksulluk durumunun ispatı halinde (muhtarlardan fakirlik belgesi alınması v.b.) İlgili Baroya başvurulması tarafından avukat ücreti ödenmeden de avukat atanabilmektedir. Bu durumda avukatlık ücreti ödenmez. Avukat mahkemede bu belgeyi ibraz ederek dava masraflarının da alınmamasını talep eder, ancak mahkeme tarafından bu talep kabul edilmeden önce müvekkil dava ücret ve masraflarını yatırmak zorundadır. Mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde daha önce ödediği mahkeme masrafları kendisine iade edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Boşanma Davası Dilekçesi Ücreti 2023

Boşanma davası dilekçesi ücreti 2023 yılında Barolar birliği asgari ücret tarifesinde yayınlanmıştır. Davalar bu konuda eğitim görmüş avukatlar açısından bile komplike olabilirken, bazıları ekonomik nedenlerle kendileri takip etmek istemektedirler. Bu durumda Avukattan sadece dilekçe yazmasını isteyebilir ve avukat vekaleti olmadan kendileri sürdüreceklerdir. İlgili resmi gazete linki burada bulunmaktadır. Linkte bulunan ” her türlü dilekçe yazılması, ihbarname,  ihtarname, protesto düzenlenmesinde” satırına bakabilirsiniz. Ancak kesin bir ücret talebi için Avukatınızla iletişime geçin.

Boşanma ücretleri