Güncel Konulardan, kira tespit davası ile ilgili bir kaç kelime de ben yazmak istiyorum.

Kira tespit davası, kira sözleşmesinin taraflarının kira bedelini belirlemek için başvurdukları bir dava türüdür. Kira sözleşmesinin kurulması sırasında taraflar, kira bedelini sözleşme özgürlüğü prensibi çerçevesinde serbestçe belirleyebilirler. Ancak, sözleşmenin devamı sırasında, kiralayanın korunması amacıyla, Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) kira bedelinin belirlenmesine bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Bu sınırlamalardan ilki, kira bedeli için artış oranının üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranından daha yüksek olamayacağıdır. Eğer taraflar artış oranını belirlememişlerse, hakim hakkaniyet esasına göre ÜFE çerçevesinde kira bedelini tespit eder. İkinci sınırlama ise, beş yıllık kira sürelerinde hakimin belirli esaslara göre kira bedelini yeniden belirleyebileceğidir. Bu esaslar, ÜFE oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleridir.

kira tespit davası

Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

Kira tespit davası, TBK’nın 344. maddesine göre açılır. Davanın açılabilmesi için, kira sözleşmesinin en az beş yıl sürmüş olması ve tarafların kira bedeli konusunda anlaşamamış olması gerekir. Davanın açılması için son fırsat, sözleşmenin bitiminden önceki altı ay içinde başvurulmasıdır. Davanın açılması halinde, hakim ÜFE oranını, kiralananın durumunu ve emsal kira bedellerini dikkate alarak hakkaniyete uygun bir kira bedeli belirler.

Kira tespit davası, hem kiracının hem de kiralayanın yararına olan bir dava türüdür. Kiracı, piyasa koşullarına göre çok yüksek bir kira ödemekten kurtulabilir. Kiralayan ise, piyasa koşullarına göre çok düşük bir kira almaktan kurtulabilir. Ayrıca, dava sonucunda belirlenen yeni kira bedeli, sözleşmenin yenilenmesi halinde de geçerli olur.

Kira tespit davası ve esasları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, tbbdergisi linkindeki makaleyi okuyabilirsiniz. Makalede, konuyla ilgili yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

Dava için bilgi almak üzere bizimle iletişim kurabilirsiniz.